Kolejnym tematem wykładu w Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy o sztuce XIX wieku dra Tomasza Kisiela z Uniwersytetu Rzeszowskiego był impresjonizm i jego czołowy przedstawiciel Claude Monet.

Impresjonizm zostawił swoje piętno nie tylko w malarstwie i rzeźbie, ale także w literaturze, muzyce. Jego ślady można znaleźć również w filmie i teatrze. Został on zapoczątkowany w latach 60. XIX w. we Francji. Powstał w opozycji do akademizmu, od klasycznego ujęcia malarstwa. Był odcięciem się od motywów historycznych, biblijnych, religijnych, a jego celem było maksymalne zbliżenie do natury oraz subiektywne utrwalanie zjawisk jednostkowych. Stąd wzięła się potrzeba studium krajobrazu prowadzonego w oświetleniu naturalnym i obserwacja zmian koloru w zależności od pory dnia. Główne tematy, takie jak pejzaż i martwa natura, należało namalować tak jak się je dostrzegało w danej chwili, respektując zamgloną warstwę powietrza i eliminując zarówno koloryt lokalny, jak również czerń cienia, który w malarstwie impresjonistycznym był utrwalany w błękitach.

Prekursorską rolę w stosunku do impresjonizmu odegrało malarstwo Williama Turnera i Johna Constable'a (ich malarstwo wcześniej omawiał dr Tomasz Kisiel).

Pierwsza wystawa impresjonizmu urządzona została w paryskim atelier fotograficznym Nadara, francuskiego fotografa, rysownika i pisarza. Na wystawę składało się 160 obrazów autorstwa 30 malarzy odrzuconych z dorocznego paryskiego salonu oficjalnego. Choć wystawa trwała jedynie miesiąc (15 IV - 15 V 1874) wywołała powszechne oburzenie a przez krytyków została przyjęta niemal wrogo. Wszyscy sądzili, że malarstwo impresjonistów, to kpina i szyderstwo. Oczekiwali jakichś historii, opowieści malarskich. Nie mogli przyjąć do wiadomości, że na tej wystawie takich obrazów nie znajdą.

Nazwa kierunku: impresjonizm wzięła się od słynnego obrazu Moneta – „Impresja - wschód słońca”. W następnych latach odbyło się jeszcze 7 wystaw impresjonistów. Artyści ci nie tworzyli żadnej grupy formalnej i nie wydawali manifestów. Byli grupą twórców niezależnych i solidarnych zarazem. Dość długo czekali na akceptację. Powszechnym uznaniem impresjonizm cieszył się dopiero w ostatnich latach XIX w. Dzisiaj jego triumf jest przez nikogo niekwestionowany a obrazy czołowych przedstawicieli tego kierunku (Claude Moneta, Edouarda Maneta, Augusta Renoira, Camillea Pissarro, Edgara Degasa) osiągają zawrotne ceny.

Galeria zdjęć