Pierwsza tegoroczna propozycja Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy jest bardzo interesującą wystawą malarstwa i ikon Jerzego Wojtowicza, artysty z Sanoka. Jej tytuł: „Między Wschodem a Zachodem”.

Jerzy Wojtowicz (rocznik 1952, urodzony w Sanoku) jest absolwentem Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1981 pracuje w pracowni konserwacji zabytków przy Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Ma tam swoją pracownię.
Działalność artystyczna Jerzego Wojtowicza dotyczy takich dziedzin sztuki jak malarstwo, rysunek, grafika oraz konserwacja zabytków. W swoim dorobku ma wiele wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce jak i za granicą (Włochy, Holandia, Słowacja, Polska). W dziedzinie konserwacji zabytków, wśród licznych realizacji należy wyróżnić: konserwacja polichromii z poł. XIX wieku w cerkwi prawosławnej w Komańczy, rekonstrukcja XVIII wiecznego ikonostasu w cerkwi grekokatolickiej w Komańczy. Do ciekawych realizacji konserwatorskich należy odrestaurowanie zespołu ikon w klasztorze prawosławnym w Jabłecznej, w Muzeum Okręgowym w Białej Podlaskiej oraz współudział w konserwacji zespołu ikon przygotowanych do wystawy w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku pod nazwą Ikona Karpacka.
Autorski projekt cyklu wystaw Jerzego Wojtowicza p.t „Między Wschodem a Zachodem” jest próbą ukazania bogactwa i odmienności sztuki jaka rozwijała się sąsiadując obok siebie na terenie Karpat Południowo-Wschodnich. W wielu miastach jak i wsiach na tych terenach z łatwością odnajdziemy kościoły katolickie oraz cerkwie należące do obrządku bizantyńskiego. Różnorodność i barwność tych dwóch duchowych, wielkich kultur stała się wyzwaniem a zarazem inspiracją do ukazania ich w jednym projekcie i przez jednego artystę, który w swojej sztuce łączy obie te tradycje. Niemały wpływ na działalność twórczą Jerzego Wojtowicza ma miejsce z którego pochodzi i w którym tworzy. Sanok to szczególne miasto, w którym od wieków współistniały dwie kultury, wschodnia i zachodnia. Obecnie znajduje się tu największa kolekcja ikon cerkiewnych w Polsce.
Ikony prezentowane w projekcie „Między Wschodem a Zachodem” nawiązują do stylistyki ikon karpackich pochodzących z 2 poł XVI i pocz. XVII wieku, jakie można w oryginale zobaczyć na wystawach w sanockich muzeach. Do XIX wieku ikony były wykonywane przez mnichów w pracowniach przyklasztornych z dala od świata zewnętrznego. Tematyka ikon wywodzi się z pisma świętego, apokryfów i żywotów świętych.
Drugim elementem projektu jest ekspozycja malarstwa współczesnego. Kolekcja prezentowanych obrazów powstała na przestrzeni 30 lat i przedstawia dorobek i zainteresowania artysty różnymi tematami oraz technikami budowy obrazu. Znajdują się tutaj abstrakcyjne kolaże, obrazy utrzymane w stylu ekspresjonizmu i surrealizmu europejskiego. Zestawienie ze sobą dwóch tradycji europejskich: Ikony (malarstwa religijnego, monotematycznego, opartego na interpretacji słowa bożego, pełnego mistycznego symbolizmu) z różnorodną tematyką obrazów współczesnych, (pełnego ekspresji, kontrastów światła, zmysłowego koloru utrzymanego w iluzji perspektywy linearnej), umożliwia widzowi nie tylko zapoznanie się ze złożoną problematyką opartą na doznaniach duchowych i zmysłowych ale ma także charakter dydaktyczny.
Jerzy Wojtowicz w bardzo ciekawym wykładzie dla zebranych widzów na wernisażu w Galerii Sztuki mówił o swoich fascynacjach artystycznych i przejściu od malarstwa w stylu Zachodnim do pisania ikon.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury Jan Borek zadeklarował zorganizowanie wycieczki chętnych do Sanoka.
W tamtejszym Muzeum Historycznym znajduje się jedna z najpiękniejszych kolekcji sztuki cerkiewnej w Polsce, która gromadzi w swoich zbiorach ponad 1200 eksponatów. Zanjduje się tam również największa na świecie – licząca około 600 prac – ekspozycja prac Zdzisława Beksińskiego, prezentująca bogatą i różnorodną twórczość jednego z najciekawszych, najbardziej intrygujących artystów współczesnych.
W Sanoku jest także Park Etnograficzny, który należy do najpiękniejszych muzeów na wolnym powietrzu w Europie i jest pod względem ilości obiektów największym skansenem w Polsce.
Na terenie Parku Etnograficznego urządzono wspaniałą stałą ekspozycję malarstwa ikonowego pt. „Ikona karpacka”, na której zaprezentowano ponad 220 ikon (od XV do XX w.), ukazujących pełny rozwój tego typu malarstwa w strefie polskich Karpat. Jerzy Wojtowicz, prowadzący tę pracownię od 2000 roku, obiecał oprowadzenie grupy z Dębicy.
Wystawę Jerzego Wojtowicza w Galerii Sztuki w Dębicy można oglądać przez najbliższe cztery tygodnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00, w soboty od 10.00 do 14.00 i w niedziele od 13.00 do 17.00. Wstęp wolny.

fot. Andrzej Janiec

galeria zdjęć

 

Galeria zdjęć