W Galerii Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w Dębicy zakończyła się prezentacja prac Aktywnej Grupy Twórczej działającej przy Miejsko-Gminnym Domu Kultury im. F. Kotuli. z udziałem artystów z Głogowa Małopolskiego podsumował 4 tygodniową wystawę.

 

 

Wystawa jest częścią jubileuszu grupy. Aktywna Grupa Twórców powstała bowiem w listopadzie 2003 roku przy M-GOK w Głogowie Małopolskim. Wszystko zaczęło się od zajęć plastycznych w Domu Kultury. Uczestniczyli w nich amatorzy, którzy w czasie wolnym mieli ambicje realizować się w dziedzinie plastyki: malarstwie, rysunku, rzeźbie, fotografii. W spotkaniach brało udział coraz więcej osób. W pewnym momencie postanowili oni sformalizować swoją działalność, występować pod wspólnym szyldem, wspólnie się promować, uczestniczyć w wystawach zbiorowych itp. Opiekunem Aktywnej Grupy Twórczej jest Monika Twardowska, etatowy pracownik głogowskiego Domu Kultury. Artyści zaczęli spotykać się profesjonalistami m.in: Krzysztofem Brzuzanem, Andrzejem Korcem, Piotrem Rędziniakiem, Leszkiem Kuchniakiem, Piotrem Kidą.

AGT ma na swoim koncie wiele plenerów, wystaw zbiorowych i indywidualnych w różnych częściach Podkarpacia, także na Słowacji. Swoje prace artyści często przekazują na cele charytatywne m.in. dla dzieci z chorobami nowotworowymi, osób niepełnosprawnych czy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W Galerii Sztuki MOK w Dębicy swoje prace pokazywało 16 twórców. Ryszard Kucab, szef dębickiej galerii komplementował ich prace doceniając nie tylko zaangażowanie plastyczne, lecz także umiejętności warsztatowe.

W imieniu członków grupy za zorganizowanie wystawy podziękowała Krystyna Grodecka-Uściłowska. Wspomniała przy okazji, że w Dębicy często gościła pracując w bibliotece wojskowej. Dla niej była to zatem nie tylko możliwość prezentacji swojej twórczości plastycznej, lecz także sentymentalna podróż.

Członkowie Aktywnej Grupy Twórczej podkreślali ponadto, że realizacja ich artystycznych pasji jest możliwa dzięki przychylności władz samorządowych Głogowa Małopolskiego.

 

GALERIA ZDJĘĆ
fot. Andrzej Janiec

 

Galeria zdjęć